Gå till...

Category Archives: Möten

Kallelse till årsmöte 2020

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna på årsmöte tisdag den 10 mars 2020 klockan 18:00. Vi träffas i vår lokal i Spelefanten på Torsåsgatan 7, Kalmar. Den ordinarie öppettiden är inställd till förmån för mötet.

Kom och påverka vad klubben ska jobba med under kommande verksamhetsår. Naturligtvis bjuds det på fika!

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Närvarolista/röstlängd fastställs
3. Mötets utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av mötesjusterare
8. Verksamhetsberättelse för 2019
9. Ekonomisk redovisning för 2019
10. Ansvarsfrihet
11. Val av styrelse (Ordförande, kassör, sekreterare & ledamöter)
12. Val av revisorer för 2020
13. Val av valberedning
14. Val av representant och ombud till Smålands Klätterförbund
15. Val av representant till Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
16. Verksamhetsplan 2020
17. Medlemsavgift 2020
18. Övriga frågor

Klubbens stadgar och årsmötesprotokoll från föregående år finns som vanligt här på hemsidan under ”Föreningen”.

Kallelse har även anslagits i lokalen samt gått ut via e-post till alla som betalat in medlemskap för 2020. Om du inte fått e-post så kolla om du betalat in medlemskap för året 🙂

Årsmöte (Courtesy Seattle Municipal Archives. Item No: 50455)

Kallelse till årsmöte 2019

Kalmar Klätterklubb håller årsmöte tisdag den 19 mars 2019 klockan 18:00.

Vi träffas i vår lokal i Spelefanten, Torsåsgatan, Kalmar. (Den ordinarie öppettiden är inställd till förmån för mötet.)

Dagordning:
1. Mötets öppnas
2. Närvarolista/röstlängd fastställs
3. Mötets utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av mötesjusterare
8. Verksamhetsberättelse för 2018
9. Ekonomisk redovisning för 2018
10. Ansvarsfrihet
11. Val av styrelse
a. Ordförande
b. Kassör
c. Sekreterare
d. Ledamöter
12. Val av revisorer för 2019
13. Val av valberedning
14. Val av representant och ombud till Smålands Klätterförbund
15. Verksamhetsplan 2019
16. Medlemsavgift 2019
17. Övriga frågor

Välkomna!

Årsmöte (Courtesy Seattle Municipal Archives. Item No: 50455)

Glöm inte årsmöte nu på onsdag!

Glöm inte att vi har årsmöte nu på onsdag 28 mars 18:00. Kom och påverka vad klubben ska göra under kommande år!

Den ordinarie öppettiden (19:00-21:00) är inställd till förmån för mötet.

Courtesy Seattle Municipal Archives. Item No: 54773

Kallelse till årsmöte 2018

Vi håller årsmöte onsdagen den 28 mars 2018 klockan 18:00. Vi träffas i vår lokal i Spelefanten, Torsåsgatan, Kalmar. Planerad dagordning [pdf].

En kallelse har gått ut 2018-03-13 till alla som är medlemmar 2018 via e-post samt finns anslagen i lokalen.

Har du inte fått kallelsen? Kolla om du är medlem för 2018.

Välkomna!

Courtesy Seattle Municipal Archives. Item No: 31090

Glöm inte årsmötet, medlemskap 2015 och kodbyte

Glöm inte att det är årsmöte nu på torsdag klockan 19! Mötet hålls i vår lokal på Stuvaregatan 1.

Glöm inte heller medlemskap för 2015. Ett medlemskap i klubben kostar 300 kr och gäller under kalenderåret, d.v.s. från den 1 januari t.o.m. 31 december 2015. Deadline för att inte missa första numret av Bergsport brukar vara i mitten på februari. Mer information om medlemskap finns här.

Från och med söndag den 1 februari kommer det att gälla nya koder för medlemmar med passerbrickor. Alla medlemmar med passerbrickor och giltigt medlemskap för 2015 kommer att få en ny kod e-mailad till sig i samband med bytet.