Gå till...

Glöm inte anmälan av inbetalning av medlemskap

Vi saknar tyvärr medlemsinfo från några som betalat in medlemskap senaste veckorna.

Vi saknar information från en inbetalning torsdag 2019-03-07, torsdag 2019-03-14 och idag söndag 2019-03-17.

Har du betalat in medlemskap någon av dessa dagar och vet med dig att du glömt skicka information? Fyll i och skicka in formuläret under Medlemskap. Notera gärna ungefärlig tid inbetalningen skedde i ”Övrig information”.

För att kontrollera om vi registrerat dig som medlem logga in på IdrottOnline. Passa även på att hämta det digitala medlemskapskortet via Svenska Klätterförbundets hemsida. Det går naturligtvis även att fråga en hallvärd eller maila.

Hör av dig om du är medlem men inte har ett IdrottOnline-konto så får vi felsöka.

Årsmöte (Courtesy Seattle Municipal Archives. Item No: 50455)

Kallelse till årsmöte 2019

Kalmar Klätterklubb håller årsmöte tisdag den 19 mars 2019 klockan 18:00.

Vi träffas i vår lokal i Spelefanten, Torsåsgatan, Kalmar. (Den ordinarie öppettiden är inställd till förmån för mötet.)

Dagordning:
1. Mötets öppnas
2. Närvarolista/röstlängd fastställs
3. Mötets utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av mötesjusterare
8. Verksamhetsberättelse för 2018
9. Ekonomisk redovisning för 2018
10. Ansvarsfrihet
11. Val av styrelse
a. Ordförande
b. Kassör
c. Sekreterare
d. Ledamöter
12. Val av revisorer för 2019
13. Val av valberedning
14. Val av representant och ombud till Smålands Klätterförbund
15. Verksamhetsplan 2019
16. Medlemsavgift 2019
17. Övriga frågor

Välkomna!