Gå till...

Kallelse till årsmöte 2021

På grund av Covid-19 blev årets årsmöte som normalt hålls under våren uppskjutet, men nu är det dags!

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte tisdag den 2 november 2021 klockan 19:00. Vi träffas i vår lokal i Spelefanten på Torsåsgatan 7, Kalmar.

Den ordinarie öppettiden är inställd till förmån för mötet.

Preliminär dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Närvarolista/röstlängd fastställs
3. Mötets utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av mötesjusterare
8. Verksamhetsberättelse för 2020
9. Ekonomisk redovisning för 2020
10. Ansvarsfrihet
11. Val av styrelse
a. Ordförande
b. Kassör
c. Sekreterare
d. Ledamöter
12. Val av revisorer för 2021
13. Val av valberedning
14. Val av representant och ombud till Smålands Klätterförbund
15. Verksamhetsplan 2021
16. Medlemsavgift 2021
17. Övriga frågor

Naturligtvis bjuds det på fika!

Saknas info för några medlemsinbetalningar

Det saknas information för två medlemskap + träningskort måndag 4 oktober samt ett medlemskap från söndag 10 oktober.

När ni skickar in formuläret i efterhand skriv vilket datum ni betalade (+ gärna ungefärlig tid) i ”övrigt”-rutan.

Fast startdatum för älgjakt

Från och med 2021 så har älgjakten fått ett fast startdatum den 8 oktober och startar således nu på fredag.

Hjälp oss att undvika framtida accessproblem genom att inte klättra i skogarna runt t.ex. Långaström, Runtorp, Påryd, Strömby, Otteskruv eller Svalehult de kommande veckorna.

Ett utmärkt tillfälle att träna inför projekt i hallen eller besöka t.ex. boulders inom Svartbäcksmåla eller de olika stenarna + klinten på Öland!

Anmälan barngrupper hösten 2021

Samtliga grupper är fulla!

Vi har inget kösystem för kommande grupper/terminer och det går inte att föranmäla sig. Alla är naturligtvis mycket välkomna att komma på våra ordinarie öppettider. All information som behövs finns här på hemsidan – ÖppettiderMedlemskap och Vanliga frågor.

Det finns några platser kvar till två av höstens barngrupper.

Anmälan till platserna görs via respektive formulär, det går inte att anmäla sig via e-post. Formulären stänger automatiskt när platserna är tagna. Efter lyckad anmälan visas en bekräftelse på sidan + det skickas en bekräftelse till angiven e-post. Om du inte får bekräftelse på hemsidan hann nog tyvärr någon norpa sista platsen under tiden.

Terminskostnaden är 450 kr. Observera datum för nästa träff.

Grupp 2
* För barn 7-9 år.
* Träffas söndagar 15:15-16:15.
* Nästa träff nu på söndag 26 september.

Anmälningsformulär för grupp 2!

Grupp 4
* För barn 13-15 år.
* Träffas söndagar 16:30-17:30.
* Nästa träff söndag 3 oktober.

Anmälningsformulär för grupp 4!

Glöm inte anmälan av inbetalning för medlemskap/träningskort!

P.g.a. teknikstrul eller glömska så saknas info från två medlemsinbetalningar som gjordes under öppettiden söndagen den 5 september. Lösta!

För att kontrollera om vi registrerat dig som medlem logga in på IdrottOnline. Det går naturligtvis även att fråga en hallvärd eller e-posta.

När ni skickar in formuläret i efterhand skriv vilket datum ni betalade (+ gärna ungefärlig tid) i ”övrigt”-rutan.

Höst-info!

Måndag kväll 2021-08-16 öppnar vi för hösten. Tider och ytterligare information finns under Öppettider.

Tänk på att följa de råd och rekommendationer som gäller rörande covid-19. Glöm inte att hålla avstånd samt ha god handhygien och stanna hemma om du har symtom!

Årsmöte
Årsmötet kommer att hållas nu i höst. Kallelse skickas ut till medlemmar samt anslås i lokalen senast två veckor innan mötet. För att ha rösträtt vid årsmötet måste du vara medlem i klubben under 2021. Information om medlemskap finns som vanligt under Medlemskap.

Kurser
I skrivande stund har vi inga kurs-datum för grönt/rött-kort planerade. När det finns kommer information samt anmälningsformulär publiceras på hemsidan.

Barngrupper
Barngruppsledarna håller på att planera för hösten och kommer att meddela er som varit med tidigare när allt är färdigt och klart.

Som vanligt: Nuvarande deltagare i en specifik grupp har förtur till kommande terminer. Eventuella platser som blir över kommer att läggas ut för anmälan på hemsidan. Vi har inget kösystem och det går inte att föranmäla sig.