Gå till...

Arkiverade nyheter mars 2022

Courtesy Seattle Municipal Archives., Item No: 10060

Kallelse till årsmöte 2022

Välkomna till årsmöte torsdag den 31 mars 2022, klockan 18:00. Vi träffas i vår lokal i Spelefanten på Torsåsgatan 7, Kalmar.

Kom och påverka vad klubben ska jobba med under kommande verksamhetsår. Naturligtvis bjuds det på fika!

Preliminär dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Närvarolista/röstlängd fastställs
3. Mötets utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av mötesjusterare
8. Verksamhetsberättelse för 2021
9. Ekonomisk redovisning för 2021
10. Ansvarsfrihet
11. Val av styrelse
    a. Ordförande
    b. Kassör
    c. Sekreterare
    d. Ledamöter
12. Val av revisorer för 2022
13. Val av valberedning
14. Val av representant till förbundsmötet (hålls 21 maj 2022)
15. Val av representant och ombud till Smålands Klätterförbund
16. Verksamhetsplan 2022
17. Medlemsavgift 2022
18. Övriga frågor

Obs! Den ordinarie öppettiden är inställd till förmån för mötet.