Gå till...

Information för hallvärdar

Schema för öppethållande

Schema för öppethållande skickas ut till alla hallvärdar inför terminen. Kontakta oss om du tappat bort informationen.

Medlemskap

Hallvärdar ska vara medlemmar under året. Hallvärdar utan träningskort betalar som vanligt per gång för att klättra (gäller både under och utanför ordinarie öppettider).

Ersättning

Ersättning utgår per hållen öppettid. Glöm inte fylla i säkerhetsrutin-loggen i pärmen.

Uppgifter

Före öppning:

 • Tagga in.
 • Sätt upp information med entré-kod.
 • Genomför säkerhetsrutin. Fyll i loggen i pärmen och notera eventuella avvikelser.
 • Städa i ordning och kontrollera uthyrningsskorna.

Under öppettid:

 • Informera nya klättrare.
 • Ta betalt.
 • Övervaka klättrare.
 • Ge tips och råd. Svara på frågor.
 • Incidentrapportera.

Efter stängning:

 • Städa.
 • Kontrollera så att alla har lämnat lokalen (gäller hela Spelefanten).
 • Släck.
 • Ta ner information med entré-kod.
 • Tagga ut.

Tagga ut

Är brickan använd oavsett dörr så måste ni tagga ut vid ytterdörren. Tänk på att dörren måste vara stängd när ni drar brickan framför läsaren. Efter detta lyser läsaren grönt i ca 5 sekunder och under denna perioden måste dörren öppnas för att utloggningen ska ske korrekt.

Säkerhetsplan för hallvärd

I lokalen finns en mapp med den fullständiga säkerhetsplanen. Här följer en sammanfattning gällande det som rör inomhusklättring och hallvärdar.

Innan klättring i lokalen påbörjas ska följande kontrolleras:

 • Okulär besiktning av klätterväggen, utrustning och mattor.
  • Kontrollera så att inga synliga skador finns på klätterväggen, ankare, rep eller grepp.
  • Kontrollera så att mattorna är hela och utan farliga skarvar.
 • Kontrollera så att förstahjälpen-utrustning finns.
 • Kontrollera att nödutgången går att öppna och inte är blockerad.
 • Kontroller att brandskyddsutrustningen (brandsläckare, brandfilt och brandvarnare) finns samt inte har synlig åverkan.
 • Kontrollera så att nödbelysning och ficklampa finns samt fungerar.
 • Kontrollera att en fungerande mobiltelefon finns tillgänglig för att kunna ringa 112 vid eventuell brand/olycka/sjukdom.

Under klättring:

 • Informera nya klättrare (detaljerad beskrivning finns nedan).
 • Kontrollera gröna/röda kort.
 • Informera om säkerhetsbrister, kamratkontroll, farligt beteende samt risker med ringar, hår, skägg och vissa typer av kläder.
 • Övervaka klättervägg och matta. Se till så att mattan fri från objekt, inga skarvar och att inga skador uppkommit på klätterväggen.
 • Dra åt lösa grepp.

Efter klättring:

 • Incidentrapportera.
 • Kontrollera så att ingen obehörig är kvar i lokalen efter strängning.

Information till nya klättrare

Följande information ska ges till alla nya klättrare:

 • Visa var första hjälpen, brandskyddsutrustning, utrymningsplan och nödutgångar finns.
 • Förklara skillnaden mellan boulder och repvägg.
 • Berätta om risker och vilka förhållningsregler som gäller:
  • Grönt/rött kort krävs för att klättra på repväggen.
  • Personliga utrustningen ska vara CE-märkt och i gott skick.
  • Alltid kamratkontroll.
  • Gå inte under någon som klättrar.
  • Lösa grepp.
  • Spottning.
  • Risker med ringar, långt hår, skägg och kläder.
 • Incidentrapportering.
 • Berätta att personen omedelbart ska kontakta hallvärden om hen upptäcker en säkerhetsrisk.

Rutin om en säkerhetsrisk upptäcks

 • Om en säkerhetsrisk upptäcks ska denna åtgärdas omedelbart.
 • Om du bedömer att det är farligt att använda väggen ska hela eller delar av väggen spärras av och information om att väggen inte får användas ska sättas upp. Kontakta säkerhetsansvarig eller ordförande.
 • Lämna en incidentrapport.