Gå till...

Kallelse till årsmöte 2021

På grund av Covid-19 blev årets årsmöte som normalt hålls under våren uppskjutet, men nu är det dags!

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte tisdag den 2 november 2021 klockan 19:00. Vi träffas i vår lokal i Spelefanten på Torsåsgatan 7, Kalmar.

Den ordinarie öppettiden är inställd till förmån för mötet.

Preliminär dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Närvarolista/röstlängd fastställs
3. Mötets utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av mötesjusterare
8. Verksamhetsberättelse för 2020
9. Ekonomisk redovisning för 2020
10. Ansvarsfrihet
11. Val av styrelse
a. Ordförande
b. Kassör
c. Sekreterare
d. Ledamöter
12. Val av revisorer för 2021
13. Val av valberedning
14. Val av representant och ombud till Smålands Klätterförbund
15. Verksamhetsplan 2021
16. Medlemsavgift 2021
17. Övriga frågor

Naturligtvis bjuds det på fika!