Gå till...

Kallelse till årsmöte 2019

Kalmar Klätterklubb håller årsmöte tisdag den 19 mars 2019 klockan 18:00.

Vi träffas i vår lokal i Spelefanten, Torsåsgatan, Kalmar. (Den ordinarie öppettiden är inställd till förmån för mötet.)

Dagordning:
1. Mötets öppnas
2. Närvarolista/röstlängd fastställs
3. Mötets utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av mötesjusterare
8. Verksamhetsberättelse för 2018
9. Ekonomisk redovisning för 2018
10. Ansvarsfrihet
11. Val av styrelse
a. Ordförande
b. Kassör
c. Sekreterare
d. Ledamöter
12. Val av revisorer för 2019
13. Val av valberedning
14. Val av representant och ombud till Smålands Klätterförbund
15. Verksamhetsplan 2019
16. Medlemsavgift 2019
17. Övriga frågor

Välkomna!