Gå till...

Möte om ny lokal i ”Frysen”

Kommande måndag (24 juni) tänker vi ha ett möte angående en framtida klätterlokal i ”Kalmar Frysen”. Syftet är att spåna lite rörande våra behov och önskemål – det gäller lokalens storlek, utseende, utrusning, kostnader o.s.v.

Ni som har idéer och önskemål är mycket välkomna till lokalen klockan 18:00.

Glad midsommar!