Gå till...

Årsmötet

Tack till alla medlemmar som kom till årsmötet! Protokoll och verksamhetsberättelse kommer upp på hemsidan så småningom. Stadgar och historiska protokoll finns här.

Ny styrelse efter årsmötet 2019:

Ordförande: Tina Toller
Kassör: Carl-Johan Fredriksson
Sekreterare: Kristoffer Fredriksson
Ledamöter: Jenny Forsberg, Tomas Jerlmark & Magnus Lagerström.

Ett stort tack till Timmy som var ledamot under 2018!