Gå till...

Utbildning i systematiskt säkerhetsarbete

Lördagen den 14 november 2015 anordnar Kalmar klätterklubb, Smålands klätterförbund, Smålandsidrotten och Svenska klätterförbundet en utbildningsdag om systematiskt säkerhetsarbete för klätterklubbar. Utbildningen riktar sig till dig som är styrelsemedlem eller ansvarar för säkerhetsfrågor i en klätterklubb.

Ytterligare information samt anmälningsformulär finns på Svenska Klätterförbundets hemsida.