Gå till...

Anmälan ledkurs

Under kursen kommer vi att lära ut de grundläggande begreppen och teknikerna för ledklättring inomhus. Kursen följer Svenska Klätterförbundets officiella normer och är en fristående fortsättningskurs för dig som redan har gått en topprepskurs. Efter avslutad kurs och godkänd uppklättring kommer deltagare att få ett ledkort (rött kort).

Kursen är uppdelad på två tillfällen och för att bli godkänd måste du delta på båda:
* Del 1 tisdag den 27 februari 2024, klockan 19:00-21:00.
* Del 2 tisdag den 5 mars 2024, klockan 19:00-21:00.

Deltagaravgiften som betalas på plats är:
* 400 kr för medlemmar.
* 600 kr för icke medlemmar.

Förkunskapskrav:
* Topprepskurs inomhusklättring, d.v.s. du ska ha ett grönt kort och du bör ha haft det gröna kortet i minst en månad när du går ledkursen. Ta med ditt gröna kort till kursen.

All utrustning som behövs finns att låna. Det går utmärkt att använda egna klätterskor och kritpåse men när det gäller säkerhetsutrustning (t.ex. sele, rep, karbiner, kortslingor o.s.v.) måste klubbens utrustning användas.

Antalet deltagare är begränsat till 8 och det är en minimiålder på 15 år.

Kursen hålls på Svenska / The course will be held in Swedish.

Efter inskickad anmälan ska du få en bekräftelse här på sidan samt bekräftelse via e-post. Får du inte det har något gått fel, försök igen och om felet kvarstår kontakta oss.

Anmälan:

Anmälan stängd.