Gå till...

Anmälan topprepskurs

Kristoffer och Calle håller en topprepskurs med del ett 24/9 och del två 29/9.

Under kursen kommer de att lära ut de grundläggande begreppen och teknikerna för topprepsklättring på inomhusväggar. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Efter avslutad och godkänd kurs kommer deltagare att få ett ”grönt kort” och får därefter säkra en person som klättrar topprep på vår repvägg.

Ytterligare information om kursens innehåll finns på Svenska klätterförbundets hemsida.

Kursen är uppdelad på två tillfällen och för att bli godkänd måste du delta på båda:
* Del 1 torsdag 24 september 2020, klockan 18:30 till ca 20:30.
* Del 2 tisdag 29 september 2020, klockan 18:30 till ca 21:00.

Deltagaravgiften som betalas på plats är:
* 400 kr för medlemmar.
* 600 kr för icke medlemmar.

Kursen har många praktiska moment och du kommer själv att klättra. Vi rekommenderar därför lediga kläder med stor rörelsefrihet. All utrustning som behövs finns att låna. Det går utmärkt att använda egna klätterskor och kritpåse men när det gäller säkerhetsutrustning, t.ex. sele, måste klubbens utrustning användas.

Antalet deltagare är begränsat till 8 och det är en minimiålder på 15 år.

Vi vill att alla tänker på följande:
* Kom inte på kursen om du har förkylningssymptom. Detta gäller även vid lindriga symptom.
* Om du ingår i en riskgrupp eller har samhällsviktigt arbete så avråder vi dig från att delta.
* Alla ska tvätta händerna noggrant innan inträde i hallen. Det finns även handsprit i hallen.
* Om möjligt byt om till träningskläder hemma – innan och efter kursen.

Kursen hålls på Svenska / The course will be held in Swedish.

Anmälan:

Kursen är fullbokad.