Gå till...

Arkiverade nyheter 25 mars, 2019

Ledkurs inomhusklättring (4/4+10/4)

Under kursen kommer vi att lära ut de grundläggande begreppen och teknikerna för ledklättring inomhus. Kursen följer Svenska Klätterförbundets officiella normer (läs igenom!) och är en fristånde fortsättningskurs för dig som redan har gått en topprepskurs. Efter avslutad kurs och godkänd uppklättring kommer deltagare att få ett ledkort (rött kort).

Kursen är uppdelad på två tillfällen och för att bli godkänd måste du delta på båda:
* Del 1 torsdag den 4 april 2019, klockan 18:00-20:00.
* Del 2 onsdag den 10 april 2019, klockan 18:00-20:00.

Deltagaravgiften som betalas på plats är:
* 400 kr för medlemmar.
* 600 kr för icke medlemmar.

Förkunskapskrav:
* Topprepskurs inomhusklättring, d.v.s. du ska ha ett grönt kort och du bör ha haft det gröna kortet i minst en månad när du går ledkursen. Ta med ditt gröna kort till kursen.

All utrustning som behövs finns att låna. Det går utmärkt att använda egna klätterskor och kritpåse men när det gäller säkerhetsutrustning (t.ex. sele, rep, karbiner, kortslingor o.s.v.) måste klubbens utrustning användas.

Vi har en minimiålder på 15 år.

Antalet deltagare är begränsat till 8 och anmälan är bindande.

Anmälan görs här!

(Efter anmälan ska du få en text-bekräftelse plus en bekräftelse via e-post.)

Årsmötet

Tack till alla medlemmar som kom till årsmötet! Protokoll och verksamhetsberättelse kommer upp på hemsidan så småningom. Stadgar och historiska protokoll finns här.

Ny styrelse efter årsmötet 2019:

Ordförande: Tina Toller
Kassör: Carl-Johan Fredriksson
Sekreterare: Kristoffer Fredriksson
Ledamöter: Jenny Forsberg, Tomas Jerlmark & Magnus Lagerström.

Ett stort tack till Timmy som var ledamot under 2018!