Gå till...

Påminnelse: Utbildning i systematiskt säkerhetsarbete

Sista anmälningsdag för utbildningen i systematiskt säkerhetsarbete är den 6 november.

Kursen hålls lördagen den 14 november 2015 och riktar sig till dig som är styrelsemedlem eller ansvarar för säkerhetsfrågor i en klätterklubb.

Ytterligare information samt anmälningsformulär finns på Svenska Klätterförbundets hemsida.