Gå till...

Städhelg

På årsmötet bestämdes att vi kör städ- och omskruvningsdagar nästa helg, d.v.s 19-20 januari. Syftet är att storstäda lokalen samt byta och tvätta grepp.

Tanken är att hinna städa klätterlokalen noggrant, dammsuga bakom klätterväggarna, städa gången in till lokalen med mera, samt att skruva ner och tvätta så många grepp som möjligt. Vi får se hur mycket vi hinner då vi måste se till att ha klättringsbara väggar på måndagen.

Vi planerar att träffas runt 10:00 på lördag/söndag. Alla som vill hjälpa till några timmar, en dag eller båda, är mycket välkomna! Klubben kommer att bjuda på fika.

Uppdatering:
Det viktiga är att hinna storstäda. När det gäller omskruvning så fokuserar vi på sva-, rep- samt överhängs-väggen och kanske 20graders-väggen. Bullväggen samt 35graders-väggen är relativt nyligen omskruvade.