Gå till...

Medlemskap 2013

Glöm inte att betala in medlemskapsavgift för 2013. Ett medlemskap i klubben kostar 300 kr och gäller ett kalenderår, d.v.s. från den första januari till den sista december 2013. Medlemskapsavgiften sätts in på klubbens plusgirokonto. Mer info finns under ”Medlemskap”.